среда, 27 апреля 2016 г.

Wprawdzie kamienie ogrodzenie te pochodzą z różnych czasów oraz powstały w odmienny sposób bywają do siebie bliźniaczo podobne, tak że czasem mało bieg��ym okiem trudno je odróżnić.

Chociaż głazy sztachetki te są z odmiennych epok oraz powstały w odmienny sposób bywają do siebie bardzo podobne, tak iż niekiedy mało biegłym ślipiem z trudem je rozróżnić.

Swoją karierę w ogrodzeniach zawdzięczają przyrodniczym barwom, prostej obróbce a także względnie atrakcyjnej zapłacie. Występują w wielu okręgach Polski – piaskowiec najłatwiej odszukać w Górach Świętokrzyskich, Karpatach oraz Dolnym Śląsku, wapienie – na Lubelszczyźnie, Wyżynie Krakowsko -Częstochowskiej i także w Górach Świętokrzyskich. Ten materiał ogrodzeniowy wydobywa się metodą odkrywkową w kamieniołomach, po czym rozdrabnia bądź wstępnie obrabia, umieszcza na mocnych paletach, oplątuje drucianą siatką oraz przekazuje do miejsca budowy balustrady PCV na ogrodzenie i furtę ze sztachet. Wykorzystywany na ogrodzenia piaskowiec to nic odmiennego jak złączony spoiwem piasek, którego ziarna nie przewyższają 2mm średnicy. Gdy lepiszczem jest np. krzemionka, tytułujemy go krzemionkowym (kwarcyt), kiedy związki wapnia -wapiennym. Prócz substancji zlepiających występują tam także inne domieszki, np. związki żelaza. Dzięki nim przekształca się odcień kamieni na sztacheta z plastiku z Głuszyc na plot i bramę sztachetowa, przybierają one wówczas rozmaite kolory czerwieni, brązu i zieleni. W naturze ułożone są w warstwy o przeróżnej grubości, sięgającej nawet kilkudziesięciu metrów. Spośród tak pokaźnych złóż wycina się największe bloki, użytkowane dalej np. w rzeźbiarstwie. Uzyskane bloki skalne można również siekać na sześciany o równych zarysach, wykorzystywane później w budownictwie (również na ogrodzenia). Wolno również je dzielić przy asyście specjalistycznych klinów oraz dłut na małe, nieregularnych konturów kawałeczki. Służą do układania nawierzchni ścieżek a także konstrukcji murków ogrodzeniowych.

Na nowoczesne sztacheta z Winylu używa się także wapienie - skały osadowe, powstałe spośród nazbieranych na dnie mórz oraz jezior resztek organizmów żywych, najczęściej skorup małż a także ślimaków.

Przeważnie są w większym stopniu miękkie niż piaskowce, a za sprawą tego łatwiejsze w obróbce, ale również mniej wytrzymałe. Wapienie pochodzące z archaicznych epok geologicznych są twardsze, można je nawet polerować promowane na plot Winylowe na plot i furtkę sztachetowa. Nadają się jednak głównie do wykorzystywania w środku budynku, albowiem poddawane działaniu warunków atmosferycznych błyskawicznie tracą połysk. Wapienie można wykorzystać do konstrukcji murków ogrodzeniowych, na ścieżki oraz dojazdy, do urządzania ogrodów skalnych. Na Lubelszczyźnie korzysta się z nich także do budowy domów. Na powierzchnie ścieżek ogrodowych najlepiej przydają się piaskowce krzemionkowe, bo są odporniejsze na ścieranie niż np. Wapienie.

W zależności od stylu ogrodu oraz własnych zamiłowań forma kamiennych tafel może być urozmaicony – od łamanych, nieproporcjonalnych, aż po pionowo skróconych prostokątów względnie kwadratów. Murki i sztacheta z plastiku na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek unosi się z skał różnego kształtu, ułożonych na kamiennym bądź betonowym fundamencie. Jeżeli płot powstaje z odłamków o niesymetrycznych kształtach, powinno się je adekwatnie dobierać tzn. tak, tak aby forma każdego następnego zespalał się z uprzednim. Ażeby takie płot było stabilne jego grubość winna wynosić 50-70 cm. Większe dziury w środku można wypełniać zaprawą cementową i gruzem. Ogrodzenie Poznań z bloczków kamiennych o przyciętych równych bokach muruje się równie jak z cegły albo pustaków. Piaskowce oraz wapienie możemy wykorzystać też do budowy schodów, kominków ogrodowych i innych komponentów tzw. małej architektury. Piaskowce wykorzystywane do konstrukcji ogrodzenia Poznań należą do skał mało odpornych na działanie elementów atmosferycznych. Pod wpływem wody, słońca a także niskich temperatur migiem niszczeją oraz nabierają ciemnego koloru. Bez trudu obrastają również mchem a także wodorostami. Można temu zapobiec pokrywając nawierzchnię ogrodzenia względnie rzeźb specjalnymi impregnatami. Nie próbujmy oskrobywać zanieczyszczeń z nawierzchni ogrodzenia Poznań ostrymi narzędziami np. drucianą szczotką, ponieważ na kamieniu mogą utrzymywać się głębokie rysy. Sprofilowane fabryki myją kamień ogrodzeniowy tzw. piaskarkami. Jeżeli nie mamy możliwości automatycznego polerowania ogrodzenia Poznań z piaskowca spróbujmy umyć go wodą z detergentem przy użyciu szczotki ryżowej. Jeżeli jednak potrzebujemy, by kamienie na ogrodzeniu migiem wyglądały na stare, nie możemy ich niczym ochraniać ani czyścić.

Комментариев нет:

Отправить комментарий