среда, 25 мая 2016 г.

Stawianie sztachetki z plastyku na plot i bramę ze sztachet nie wymaga zezwolenia na to oraz raportowania tego faktu gminie wyjąwszy wyjątkowe wypadki.

Stawianie ogrodzenia z plastyku na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa nie wymaga zezwolenia na to ani informowania tego faktu do urzędu poza szczególnymi przypadkami.

Ogrodzenie z PCV na plot i furtę ze sztachet nie przewyższające wysokości 2,2 m stawiane pośrodku dwoma ościennymi działkami nie zadają żadnych formalności biurowych. Tyczy się to także ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń niedaleko dróg prywatnych oraz wew. nie będących drogami powszechnymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia balaski plastikowe na plot i furtę sztachetowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia powinno zawierać rodzaj ogrodzenia, metodę zrealizowania jego instalacji i proponowany dzień rozpoczęcia budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia trzeba dodać oświadczenie o prawie do zarządzania nieruchomością w zamysłach budowlanych oraz jeżeli jest to wymagane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Czasami do stawiania ploty z plastiku na plot i bramkę ogrodzeniowa zadane są specjalne uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na miejsce zjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia wolno rozpocząć po 30 dniach od zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile urząd nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, kiedy zamierzane ogrodzenia z PCV na ogrodzenie i bramę ze sztachetek jest niezgodne z określeniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej ulicy. W przypadku jak przewidywane sztachetki z PCV na plot i furtkę ze sztachetekprzypadkiem może zagrażać bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. przez blokowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać zdobycia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu jest ważne przez okres dwóch lat. Wstrzymanie zapoczątkowania robót przez ten okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w wypadku ochoty postawienia ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий